AkilahCat Shani (Savannah F3)

AkilahCat Shani (Savannah F3)

Nickname: Shani

Date of birth: 23.07.15

Breeder: Gulnaz Sharifzyanova

Owner: Gulnaz Sharifzyanova

PK def N/K


3 month old.


Mother - Cleopatra, Savannah F2

Father - Saveliy, Savannah F5