Serval Yutta

Nickname: Yutta

Date of birth: 15.10.16

Breeder: Veronika Sulimova

Owner: Gulnaz Sharifzyanova